BDT YAKLAŞIMIYLA TRAVMA TEDAVİSİ EĞİTİMİ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Psikoloji Eğitimleri kapsamında düzenlenecek olan “BDT Yaklaşımıyla TRAVMA Tedavisi Eğitimi” nin ayrıntılarına ilişkin açıklamalar;

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDTD) kurucusu, ilk başkanı ve ilk eğitim programlarının yürütücüsü Prof. Dr Perin YOLAÇ tarafından yürütülecek olan Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Programı BDT hakkında genel bilgiler, Klinik Görüşme Teknikleri ve Uygulamalı Beceri Eğitimi, Depresyon, Panik Bozukluk, Obsesif Kompülsif Bozukluklar, Travma Sonrası Stres Bozuklukları ve Sosyal Kaygı Bozukluklarının Tedavisini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Her modül de yer alan konular çeşitli rol oynama uygulamaları ve konu ile ilgili görseller ile desteklenerek katılımcılara anlatılacaktır. Katılımcıların modüller sonrasında modül içeriğine ilişkin BDT yönelimli tedavi metodunu süpervizyon altında uygulayabilir duruma gelmesi amaçlanmaktadır.

Prof. Dr. Perin YOLAÇ tarafından yürütülen Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimleri The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) ve Academy of Cognitive Therapy (ACT) eğitimleri paralelinde olup Türk hastalarıyla uyumlu BDT modifikasyonlarını içermektedir. Bu eğitimler EABCT ve ACT sertifika programlarına destek olacak niteliktedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımıyla TRAVMA Tedavisi Eğitimi (12 Saat)

  • Vakayla rapport kurma özellikleri, BDT formülasyonu
  • Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
  • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
  • Vaka paylaşımı

Eğitim Sorumlusu:

Prof. Dr. Perin YOLAÇ

Prof. Dr. Perin YOLAÇ master ve doktora eğitimini Hacettepe Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. 1972’de tamamladığı master eğitimi “Davranışçı Ekol” temellidir. Doktora eğitimini 1978’de tamamlayan, Dr. YOLAÇ davranışçı ekolde teorik ve uygulamalı eğitim alan ve bu ekolde uzmanlaşan bir terapist olarak Hacettepe Psikiyatri Bölümünde önceleri yarı zamanlı daha sonra tam zamanlı olarak hizmet vermiştir. Eğitimini master ve doktorada Hacettepe Psikoloji bölümü kadrosunda görevli olan Dr. Miller, Dr. Broadbent, Dr. Feigenbaum ve sevgili hocası Dr. Işık SAVAŞIR’dan almıştır. 1980’lerde kognitif terapi ekolüne artan ilgisi sonucunda Dr. Clark, Dr. Salkovskis ve alanda tanınmış diğer kişilerin yurtdışındaki workshoplarına katılmaya birkaç yılını vermiş, 1989’da ise Kognitif eğitiminin yeterliliğini sınamak üzere Ottawa, Kanada’ya gitmiştir. Ottawa’da BDT yönelimli iki üniversite kliniğinde depresyon hastaları ve yeme bozuklukları hastalarıyla BDT yönelimli terapi gruplarını yönetmiş ve kendisine klinik psikoloji internlerinin süpervizyon görevi verilmiştir. Bu arada tanıştığı ve eğitim aldığı Dr. Meichembaum kendisini Türkiye’de Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneğini kurmaya teşvik etmiştir. Derneği Dr. Sungur’la birlikte kurmuş ve ilk eğitim programlarını ve başkanlığını yürütmüştür. Aldığı BDT eğitimi ACT ve EABCT eğitimleri paralelinde olup Türk hastalarıyla uyumlu BDT modifikasyonları 40 yıllık mesleki deneyimini içermektedir. Kendisi EFPA tarafından klinik psikolog çalışma lisansı ve yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurulun Türkiye’deki üyelerinden birisidir.

Kimler Katılabilir?

Alanda çalışan veya çalışmak isteyen Psikolog, Psikiyatrist, Psikolojik Danışman ve bu alanlarda yüksek lisans yapan tüm öğrenciler katılabilirler.

Verilecek Belge

Tüm katılımcılara eğitim sonunda PADEM Psikoloji onaylı tamamlanan modüle ilişkin Katılım Belgesi verilecektir.

Kontenjan: 40 kişi ile sınırlıdır.

Share.

Comments are closed.