OKB’DE KLİNİK MÜDAHALE UYGULAMALI ATÖLYE ÇALIŞMASI

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Eğitimin İçeriği:

Klinik alanda çalışan uzmanlara, çocuk ve ergenlerde görülen obsessif kompulsif bozukluk vakaları ile çalışma becerisini uygulama becerileri üzerinden kazandırmak.

16 seanslık yapılandırılmış müdahale tekniklerinin planlanması ve yürütülmesi atölye çalışmaları ile gerçekleştirilecektir.

 • Ebevynler İle Çalışma Becerisinin Kazandırılması
 • Ebevyn El Kitapçığı ve Seans Çalışmalarında Kullanılan Müdahale Tekniklerinin Verilmesi
 • Çocuklar İle Çalışma Becerisinin Kazandırılması;
 1. Yapılandırılmış Kognitif Yönelimli 16 Seans + 5 Kontrol Görüşmesi ( Vaka Temelli Çalışılacaktır)
 2. Her Seansın ve Her Seansta Uygulanacak Müdahale Tekniklerinin Rol Oyunları İle Ayrı Ayrı Anlatılması ( Atölye Uygulamaları )
 3. 16 Seansa Ait Yapılandırılmış Materyal ve İçerik Paylaşımı
 • Terapist – Danışan İlk Görüşme Tekniği ( Uygulama Videosu)
 • Kognitif Terapi Formulasyonu ( Uygulama Videosu)
 • Terapist – Danışan / OKB Tedavisi Teknikleri ( Uygulama Videoları)
 • Değerlendirme Görüşmeleri / Canlı Role Play Uygulaması
 • Devam Eden Seanslarda Uygulanan Teknikler / Uygulamalı Gösterimi

Eğitimci:

Yasemin OZAN, M.A., MSc, Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini Boğaziçi üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünde tamamladıktan sonra Klinik Psikoloji Uzmanlık eğitimini (MA, Yüksek Lisans) Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlı Psikoterapi kuramı alt yapısı üzerine yapmıştır. İkinci uzmanlığını (MSc, Yüksek Lisans), Walden Üniversitesi, Minneapolis, USA’de yine Klinik Psikoloji üzerine yapmıştır. Aynı üniversitede, Klinik Psikoloji üzerine yapmakta olduğu doktora programını entegratif terapi yaklaşımları alt yapısı üzerine Walden Üniversitesi‘nde tamamlamaktadır. Doktora tezi Türk Kültüründe annelerin başetme becerilerinin kişinin yetişkinlik döneminde kendi başetme mekanizması üzerindeki etkisi ile ilgilidir (PhD, Minnesota, USA).

Yasemin Ozan, uzmanlık tezini çocuklarda Yaygın Anksiyete Bozukluğuda, Kognitif Terapi yaklaşımlı, klinik uygulamalar alanında tamamlamıştır. Ayrıca Uzmanlık eğitim süresince Kognitif Terapi yaklaşımı ile Kaygı Bozuklukları ve Duygu Durum Bozukluklarının tedavisi ile ilgili süpervizyon ve eğitim almıştır. İstanbul Gestalt Enstitüsü’nde bir yıl sure ile Gestalt Terapi Yaklaşımlı süpervizyon programına devam etmiştir.

2006-2007 yılları arasında Refugee Legal Aid Program of the Helsinki Citizens Assembly çatısı altında gönüllü olarak mülteciler ile travma sonrası stres bozukluğu alanında çalışmıştır. Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikiyatri Bölümü’nde bir yıl sure ile nörokognitif testlerin uygulanması ile ilgili staj yapmış ve Ankara Hacattepe Üniversitesi’nde nörolojik testlerin uygulanması ile ilgili sertifika programlarına katılmıştır.

Ergen ve yetişkinlerde Kaygı Bozuklukları ve Duygu Durum Bozuklukları ile ilgili çalışmalarının yanı sıra çocuklarda Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği, Özel öğrenme Güçlüğü ve Duygu Durum Bozukluklarının tanı ve tedavisinde testler ve klinik uygulamalar, Çocuk Odaklı Aile Terapisi ile ilgili süpervizyon ve sertifika programlarına katılmış olup halen bu alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle Travma Sonrası Stres Bozukluğu alanında etkin olarak kullanılan EMDR I ve EMDR II (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)(Çift Yönlü Duyarsızlaştırma ve Yeniden Yerleştirme)sertifika programlarına katılmış olup, özellikle çocukluk dönemi travmatik yaşam olayları, travma sonrası stress bozukluğu, panic bozukluk ve özgül fobilerde EMDR tekniğini etkin olarak kullanmaya devam etmektedir.

Kimler Katılabilir?

Alanda çalışan veya çalışmak isteyen Psikolog, Psikiyatrist, Psikolojik Danışman ve bu alanlarda yüksek lisans yapan tüm öğrenciler katılabilirler.

Verilecek Belge

Her modül birbirinden bağımsız olup birbirleriyle ilişkili değildir.
Her modül sonrasında tamamlanan modüle ilişkin “Katılım Belgesi “düzenlenecektir.
Materyal : Eğitim kitleri katılımcılara ücretsiz olarak verilecektir.

Kontenjan : 40 kişi ile sınırlıdır.

 

Share.

Comments are closed.